Måndag 18 januari 2021 vecka 3

Forum \ Övrigt

 Min son behöver lite hjälp
hasse200
2020-03-10 18:01
Inlämningsuppgift 3, matematik 1a

Redogör så utförligt som möjligt för dina svar, skriv ned alla uträkningar. Använd helst word eller skicka i rtf format

Lycka till!

1. Vilket värde har utrycken för x = 3

12x

2,5x – 4,7

6x + 13x2. Entréavgiften till ett nöjesfälet är 300 kr och 180 för barn. Skriv ett uttryck för dagsintäkten om de kommer v vuxna och b barn.


3. För vilket värde x har uttrycket värde 35?

* 5x + 5
* x/2


4. Lös ekvationerna

a) 3 (x + 16/4 ) = 48

b) x + 720 = 903


c) 70x = 98
2/4
5. Förenkla uttrycken
* x + x +2x
*
* 9y – 6y

* 5a + 8 – 2a + 7

* 10x + 9x – 15 + x6. Ställa upp en formel när y är:
* Summan av 25 och x
*
* Differensen av x och 9

* Produkten av 7 och z.7. En rektangel har längden (a + 5) och bredden 4 cm. Skriv ett uttryck för rektangelns

a) omkrets

b) area

8. Använd formeln s = v·t för att bestämma

a) sträckan s om hastigheten v = 25 m/s och tiden = 1000 s.

b) hästigheten v om s = 480 km och tiden t = 2,5 h

c) tiden t om s = 52 km och v = 70 km/h.

9. y = 8x + 60. Vad är y om x = 8

10. Om man hyr en bil x dagar kostar det 400 + 200x kr. Vad kostar det att hyra bilen i

a) 3 dagar?

b) En vecka?

11. Multiplicera in 9 · (4x + 6)

3/4
12. Vilket värde har uttrycket 60/x + 20 när x = 15?
4/4


13. Lös ekvationen 6y + 9 = 45

14. Lös ekvationen 15/x = 5

15. Lös ekvationen 2y + 7y - 1 = 80

Antal svar på detta inlägg: 10

Pellet
2020-03-10 20:20
Det där skall väl du som far kunna.
Lycka till Hasse. ;)


hasse200
2020-03-10 21:55
några kan jag men inte alla!
tack!

Nilho
2020-03-11 10:49
I vilken klass eller ålder kommer räkneexemplen från?
Inga lätta nybörjarfrågor!
Man börjar kanske tidigt i dagens skola att räkna med obekanta termer som x och y?

Oskar
2020-03-11 12:25
Till hasse200
1a 12x Svar: 12*3=36
1b 2,5x-4,7 Svar:2,5*3-4,7 7,5-4,7=2,8
1c 6x+13x Svar: 6*3+13*3 18+39=57

2. Svar: 300V+180b = Entréinkomsten

3a. 5x+5 Svar: 5x+5=35 5x=35-5 5x=30 x=30/5 x=6
3b. x/2 Svar: x/2=35 x=35*2 x=70

4a läs Svar: x+16/4=48/3 x+4=16 x=16-4 x=12
4b läs Svar: x=903-720=183

5a svar 4x
5b svar 3y
5c svar 5a-2a+8+7 = 3a+15
5d svar 10x+9x+1x-15 = 20x-15

6a svar Y=25+x
6b svar Y=x-9 eller Y=9-x
6c svar Y=7*Z =7z

7a. O = 2(a+5)+2*4
7b. area= (a+5)*4

8. S=25*1000 =25000m = 25km


Oskar
2020-03-11 12:28
Så här tätt blev det inte in Word.

Till hasse200
S=V*t V=S/t t=S/V
8b s=480/2,5 s=192km/h
8c t=52/70 =0.743h

9. Y=8*8+60 Y=64+60 Y=124

10a 400+3*200x = 400+600x
10b 400+7*200x =400+1400x

11. 9(4x+6) 9*4x+9*6 36x+54

12. 60/15+20 4+20=24

13. 6Y+9-9=45-9 6Y=36 Y=36/6 Y=6

14. 15/x=5 x=3

15. 2Y+7Y-1=80 2Y+7Y-1+1=80+1 9Y=81 Y=81/9 Y=9


hasse200
2020-03-11 13:28
tack oskar
nu blir nog min sonson glad hoppas jag

Oskar
2020-03-11 17:06
avstånden blev väldigt små. Du kanske kan avdela med något lodrätt sträck.
Jag hade rätt stora avstånd i Word.

Oskar
2020-03-11 17:11
någon av moderatorerna som kan förklara hur jag får större avstånd,
jag har skrivit det i Word och har det i datorn.

Göcke
2020-03-11 18:28
Gå via notpad på pc och sluta tro att du kan redigera på annat sätt , lycka till

hasse200
2020-03-12 02:36
min sonson går på gymnasiet så det kommer därifrån
oskar min sonson tackar för hjälpen


Till: Forum \ Övrigt

^ Till sidans topp


Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva ett svar.

 Logga in eller klicka här för att bli medlem