Lördag 25 maj 2024 vecka 21
Forum
Kategori: Övrigt

Min son behöver lite hjälp

Min son behöver lite hjälp

Inlämningsuppgift 3, matematik 1a

Redogör så utförligt som möjligt för dina svar, skriv ned alla uträkningar. Använd helst word eller skicka i rtf format

Lycka till!

1. Vilket värde har utrycken för x = 3

12x

2,5x – 4,7

6x + 13x2. Entréavgiften till ett nöjesfälet är 300 kr och 180 för barn. Skriv ett uttryck för dagsintäkten om de kommer v vuxna och b barn.


3. För vilket värde x har uttrycket värde 35?

* 5x + 5
* x/2


4. Lös ekvationerna

a) 3 (x + 16/4 ) = 48

b) x + 720 = 903


c) 70x = 98
2/4
5. Förenkla uttrycken
* x + x +2x
*
* 9y – 6y

* 5a + 8 – 2a + 7

* 10x + 9x – 15 + x6. Ställa upp en formel när y är:
* Summan av 25 och x
*
* Differensen av x och 9

* Produkten av 7 och z.7. En rektangel har längden (a + 5) och bredden 4 cm. Skriv ett uttryck för rektangelns

a) omkrets

b) area

8. Använd formeln s = v·t för att bestämma

a) sträckan s om hastigheten v = 25 m/s och tiden = 1000 s.

b) hästigheten v om s = 480 km och tiden t = 2,5 h

c) tiden t om s = 52 km och v = 70 km/h.

9. y = 8x + 60. Vad är y om x = 8

10. Om man hyr en bil x dagar kostar det 400 + 200x kr. Vad kostar det att hyra bilen i

a) 3 dagar?

b) En vecka?

11. Multiplicera in 9 · (4x + 6)

3/4
12. Vilket värde har uttrycket 60/x + 20 när x = 15?
4/4


13. Lös ekvationen 6y + 9 = 45

14. Lös ekvationen 15/x = 5

15. Lös ekvationen 2y + 7y - 1 = 80
Antal svar på detta inlägg: 10
Det där skall väl du som far kunna.
Lycka till Hasse. ;)
några kan jag men inte alla!
tack!
I vilken klass eller ålder kommer räkneexemplen från?
Inga lätta nybörjarfrågor!
Man börjar kanske tidigt i dagens skola att räkna med obekanta termer som x och y?
Annons
Till hasse200
1a 12x Svar: 12*3=36
1b 2,5x-4,7 Svar:2,5*3-4,7 7,5-4,7=2,8
1c 6x+13x Svar: 6*3+13*3 18+39=57

2. Svar: 300V+180b = Entréinkomsten

3a. 5x+5 Svar: 5x+5=35 5x=35-5 5x=30 x=30/5 x=6
3b. x/2 Svar: x/2=35 x=35*2 x=70

4a läs Svar: x+16/4=48/3 x+4=16 x=16-4 x=12
4b läs Svar: x=903-720=183

5a svar 4x
5b svar 3y
5c svar 5a-2a+8+7 = 3a+15
5d svar 10x+9x+1x-15 = 20x-15

6a svar Y=25+x
6b svar Y=x-9 eller Y=9-x
6c svar Y=7*Z =7z

7a. O = 2(a+5)+2*4
7b. area= (a+5)*4

8. S=25*1000 =25000m = 25km
Så här tätt blev det inte in Word.

Till hasse200
S=V*t V=S/t t=S/V
8b s=480/2,5 s=192km/h
8c t=52/70 =0.743h

9. Y=8*8+60 Y=64+60 Y=124

10a 400+3*200x = 400+600x
10b 400+7*200x =400+1400x

11. 9(4x+6) 9*4x+9*6 36x+54

12. 60/15+20 4+20=24

13. 6Y+9-9=45-9 6Y=36 Y=36/6 Y=6

14. 15/x=5 x=3

15. 2Y+7Y-1=80 2Y+7Y-1+1=80+1 9Y=81 Y=81/9 Y=9
tack oskar
nu blir nog min sonson glad hoppas jag
avstånden blev väldigt små. Du kanske kan avdela med något lodrätt sträck.
Jag hade rätt stora avstånd i Word.
någon av moderatorerna som kan förklara hur jag får större avstånd,
jag har skrivit det i Word och har det i datorn.
Gå via notpad på pc och sluta tro att du kan redigera på annat sätt , lycka till
min sonson går på gymnasiet så det kommer därifrån
oskar min sonson tackar för hjälpen

Sida:
1


Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva ett svar.

 Logga in eller klicka här för att bli medlem